Ел.захранване на осветлението на стадион „Локомотив“

Ел.захранване на осветлението на стадион „Локомотив“

Електрозахранване и ремонт на осветлението на обновения стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица, включващо доставка и монтаж на табла за управление на осветлението за всяка от четирите мачти на стадиона. Преоборудване на трафопост „Локомотив“ и участие в проектирането на ел.захранването на стадиона.
Статии:  http://www.sportal.bg/news.php?news=644151

 

Споделете:

   Фирма „Електрогец“ се включи в проекта за пълното обновяване на стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица по стандартите на Първа лига. Нашият екип участва в електрозахранването и ремонта на осветлението на стадиона.
   Преоборудвахме трафопост „Локомотив“, като извършихме доставка и монтаж на 2 Главни табла, 2 табла АВР и 2 броя силови трансформатори 630/10/0,4 kV. За всяка от четирите мачти на стадиона проектирахме, доставихме и монтирахме 4 броя Комбинирани Разпределителни табла и Пулт за управление на осветлението на стадиона.
   Взехме участие в проектирането, захранването и включването на осветлението на стадиона.
   По този проект фирма Електрогец беше подизпълнител на фирма ORGANIC SOLUTIONS.