Ел. захранване на завод "Симид" - София

Ел. захранване на завод "Симид" - София

Изграждане на електрозахранването на завод "Симид" - София, включващо:   проектиране, изработване, доставка и монтаж на два трафопоста, всеки от които е с 3 трансформатора с мощност 2500 kVА, 20/0,4 kV /общо 15 MW/; 6 Главни електрически табла /4000А/ с АВР-и между тях, както и Електрически табла АВР.

Споделете:

Най-големият хлебозавод на Балканския полуостров „Симид“ в София - България, избра фирма Електрогец за оборудването на цялостното електрозахранване на завода.
За този проект изградихме два трафопоста, всеки от които е с 3 трансформатора с мощност 2500 kVА, 20/0,4 kV /общо 15 MW/.
Изработихме, доставихме и монтирахме шест Главни електрически табла /4000А/ с АВР – и между тях, както и Електрически табла АВР.
Извършихме и монтаж на Разпределителна уредба Средно напрежение 20 kV.

Целогодишно изпълняваме и поддръжката на тези съоръжения в завод „Симид“.