Електрозахранване  на „IMI”- Ботевград

Електрозахранване на „IMI”- Ботевград

Проектиране и изграждане на електрозахранването / 20 KV/ на Завод за микроелектроника в град Ботевград.

Споделете:

Фирма „Електрогец“ проектира и изгради външното ел.захранване /20kV/ на Завода за микроелектроника на един от водещите световни производители на електронно оборудване – „Интегрейтид Микро-електроникс България“ ЕООД.
   За реализирания от нас проект в гр. Ботевград, доставихме и монтирахме МКТП 2х2500 kVA, 20/0,4 kV – трафопост, произведен за кратък срок, с отлично качество и надеждност при експлоатация. Изработихме и монтирахме 2 броя Главни електрически табла /4000А/ с АВР между тях и Шинни системи 4000 А.

Извършваме целогодишна поддръжка на всички тези съоръжения.