Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти

Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти

"Електрогец"ООД предлага въвеждане в експлоатация на енергийни проекти, включващо:
- подготовка на проектна документация по всички необходими части – електро, архитектура, конструкции, геодезия, временна организация на движението /ВОД/, план за безопасност и здраве /ПБЗ/, пожарна безопасност, план за управление на строителните отпадъци /ПУСО/.
- съгласуване на работните проекти с всички необходими инстанции за издаване на разрешение за строеж
- подготовка на документи за приемателна комисия от съответното електроразпределително дружество

Споделете:

Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти

 Обхваща цялостно проучване, проектиране, съгласуване на работните проекти с всички необходими инстанции за издаване на разрешение за строеж и подготовка на документи за приемателна комисия от съответното електроразпределително дружество.