Съоръжения за фотоволтаични централи

Съоръжения за фотоволтаични централи

 • Производство на бетонови и метални контейнери за разпределителни уредби за присъединяване към електроразпределителната мрежа 20 кV.
  - БКЗРУ
  - Бетонова Комплектна Закрита Разпределителна Уредба
  - МКЗРУ
  - Метална Комплектна Закрита Разпределителна Уредба
 • Модули БКТП и МКТП до 3 МW.
 • Контейнери за инверторни станции до 1 МW.
Споделете:

       Изграждане и производство на елементи за фотоволтаични централи:

 1. Производство на бетонови и метални контейнери за разпределителни уредби БКЗРУ и МКЗРУ за присъединяване към електроразпределителната мрежа 20kV
 2. Модули БКТП и МКТП
 3. Комбинирани модули: трафопост - инвертори за фотоволтаични централи КМТИ /Комбиниран Модул - Трафопост Инвертори/ за фотоволтаични централи
       Състоят се от:
     - разпределителна уредба средно напрежение за връзка с електроразпределителната мрежа;
     - инверторни модули с необходимата мощност за преобразуването на енергията постъпваща от стринговете;
     - табло ниско напрежение със събирателна шинна система;
     - силов трансформатор - с подходяща мощност
 4. Метални и бетонови технологични контейнери с монтирани инверторни уредби за фотоволтаични централи
     - Технологичните контейнери са предназначени за събиране на инверторни групи с по – голяма мощност – 250 и повече kW.
     - Състоят се от разпределително табло с АС и DС част, табло собствени нужди и определен брой инверторни групи в зависимост от мощността.
     - Технологичните контейнери могат да бъдат както метални, така и изработени от бетон.
        -  Контейнерите могат да се монтират върху предварително подготвен фундамент или директно върху подложен бетон, като са предвидени необходимите отвори за входящите и изходящи кабели.
       -   Възможност за допълнително монтиране на СОТ централа и пожароизвестяване.