Проектиране и конструиране

Проектиране и конструиране

Дейността на фирмата обхваща всички етапи на изработка на дадено изделие – от проектирането, разкрояването, окомплектоването, боядисването и монтажа на ел.апаратурата, до подготовката на всички необходими документи за издаването на разрешение за строеж на готовите съоръжения.

Споделете:

Стремежът ни е постоянно да повишаваме качеството на предлаганите услуги, като се съобразяваме с новостите в бранша. Използваме най-съвременните софтуерни приложения в областта на проектирането и конструирането. Обученията, провеждани на инженер-конструкторите целят непрекъснато повишаване на квалификацията и професионализма на нашите служители.

Гарантираме индивидуален подход към изискванията на всеки отделен проект (клиент) и бързо изпълнение на поръчката.