МТТ /Метални Табла - Трансформатори/

МТТ /Метални Табла - Трансформатори/

Металните табла - трансформатори са съвременни продукти, предназначени за подобряване показателите за качество на доставяната електроенергия при захранване на потребители с мощност до 100KVA и напрежение 0,4KV от разпределителните мрежи на 10kV или 20kV.

Вложените инвестиции в МТТ, инсталирано възможно най-близко до консуматорите, се възвръщат за кратък срок, само от спестените загуби при преноса на ел. енергия.

 

 

 

Споделете:

         МТТ /Метални Табла-Трансформатори/ са съвременни продукти, осигуряващи пожарна безопасност, удобство, безопасност и безвредност при техническото обслужване, като не отделят вредности, които биха могли да застрашават здравето, или опазването на околната среда. Изградени са от метални конструктивни елементи и са комплектовани с поръчаното електрообзавеждане, с изключение на силовия трансформатор, който се монтира допълнително.

         

         Конструкция и монтаж:

 • Метална конструкция с голяма здравина - двойно – студено поцинкована, защитена от образуване на конденз.
 • Малки размери и тегло, позволяващи бързо и лесно инсталиране върху предварително подготвен стоманобетонен фундамент.
 • Обшивка и подвижен покрив от алуминиеви профили и еталбонд, осигуряващи добра топлинна изолация на монтираните съоръжения и дълъг експлоатационен срок.
 • Много добра антикорозионна защита.
 • Възможност за избор на съоръжения СН, силов трансформатор и ТНН.
 • Доставка и монтаж на МТТ с монтираните съоръжения в тях
 • Монтаж върху или между съществуващи стълбове, на границата на имота като свободно стоящи, както и на други места от електроразпределителните мрежи за средно и ниско напрежение, като не са нужни никакви процедури по отчуждаване на терени, получаване на разрешения и пр.
 • MTT са предвидени за продължителен режим на работа в условия на нормален климат, без ограничения за приложение в сеизмични райони.

 

      МИНИМИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА
           Максимално съкращаване на сроковете за въвеждане в действие
                 Възвръщане на вложените инвестиции в МТТ за кратък срок
 
 • Кратък срок на изработка
 • Изпитания, свидетелства, сертификати
 • Съвременен външен вид
 • Вписват се много добре в околното пространство
 • Голямо цветово разнообразие