МКТП с вътрешно обслужване

МКТП с вътрешно обслужване

Метални Комплектни Трансформаторни Постове с вътрешно обслужване са предназначени за захранване с електроенергия на жилищни, обществени, административни, производствени и други сгради и комплекси. Експлоатацията на тези трафопостове се извършва само от една страна, което предполага по-добри условия за монтаж на съоръженията.

Споделете:

МКТП с вътрешно обслужване са съвременни продукти, осигуряващи пожарна безопасност, удобство, безопасност и безвредност при техническо обслужване, независимо от климатичните условия. Не отделят вредности, които биха могли да застрашат здравето, или околната среда. Изградени са от метални конструктивни елементи и са комплектовани с поръчаното електрообзавеждане, с изключение на силовия трансформатор, който се монтира допълнително.

 

 • Метална конструкция с голяма здравина, защитена от образуване на конденз.
 • Малки размери и тегло, позволяващи бързо и лесно инсталиране върху предварително подготвен стоманобетонен фундамент.
 • Много добра антикорозионна защита.
 • Възможност за избор на съоръжения СН / средно напрежение/, силов трансформатор и ТНН /табло ниско напрежение/.
 • Монтаж на открито като самостоятелно разположени сгради, или като долепени до други сгради, огради и др.
 • МКТП с външно обслужване са предвидени за продължителен режим на работа в условия на нормален климат, без ограничения за приложение в сеизмични райони.

 

Експлоатацията на МКТП с вътрешно обслужване е улеснена, като цялото обслужване става само от една страна. Това позволява многофункционалния МКТП да бъде монтиран на границата на имота, до съществуващи сгради, без да се изискват сервитутни зони за обслужване на МКТП от три страни. Трафопостовете с вътрешна експлоатация може да се монтират и като свободно стоящи при спазване отстоянията, съгласно Наредба 2 /противопожарни и строително-технически норми/.

 

 • В помещението за обслужване се създава микроклимат, посредством отоплител с терморегулатор - за поддържане на определена температура , необходима за нормалната работа на съоръженията.
 • Кратък срок на изработка
 • Изпитания, свидетелства, сертификати
 • Доставка и монтаж на МКТП с вътрешно обслужване с монтираните съоръжения в тях /без силовия трансформатор/
 • Съвременен външен вид
 • Вписват се много добре в околното пространство
 • Голямо цветово разнообразие

 

ЕЛЕКТРОГЕЦ притежава Сертификат №12616/ 01.09.2008 за успешно проведен тест за изпитание на МКТП в условията на електрическа дъга, издаден от “ICMET CRAIOVA” /Румъния/, класифициран IAC-AB, съгласно стандарт БДС EN 62271 – 202:2007. Тестът отговаря на критериите за защита на оперативния персонал и на хората, намиращи се в близост до МКТП.

               


Метална конструкция:

 • основа - метална рамка, изпълнена от квадратни стоманени профили /студено-поцинковани/, на която са монтират съоръженията.
 • самоносеща конструкция - изработена от алуминиеви профили, с прекъснат термомост, осигуряващи много добре топлоизолация.
 • сандвич панели - направени от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,55мм и изолационен материал. Стоманата за сандвич панелите има покритие от PE/PVDF/Plastisol, грунд и галванично покритие /Zn275/, както и епоксиден слой. Тези покрития осигуряват много добра устойчивост на слънчево въздействие и корозия.