БКТП с външно обслужване

БКТП с външно обслужване

Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове с външна експлоатация са предназначени за захранване на административни и жилищни сгради, индустриални предприятия, селскостопански обекти и други, с напрежение 10 или 20/0,4/0,231kV, 50Hz.

Споделете:

БКТП с външно обслужване са съвременни продукти, предвидени за напрежение 20/0,4 кV, 10/0,4 kV и за трансформатори с номинална мощност до 800 kVА. Те са предназначени за инсталиране на открито, при температура на околната среда от -30 градуса до + 40 градуса, надморска височина до 2000 м, относителна влажност 96% при температура 20°C, за взривобезопасна и пожаробезопасна среда.

 

 • Конструкция - изпълнена е като моноблок. Единственият подвижен елемент е покривът, което позволява лесна подмяна на съоръженията при аварийни ситуации. Всички съоръжения са общо заземени.
 • Врати - вратите и решетките са изработени от елоксирани алуминиеви профили с прекъснат термомост и елоксирана алуминиева ламарина или еталбонд.
 • Помещения -помещенията за трансформатора, уредба СН и уредба НН са разделени с преграда от сандвич панел с минерална вата с дебелина 80мм.
 • Пожароустойчивост -БКТП с марка Електрогец притежават Становище от Главна Дирекция "ПБС" за II-ра степен на пожароустойчивост.
 • Експлоатация -за улеснение при обслужването на БКТП, са предвидени устройства за блокиране на вратите в отворено положение.
 • Осветление - в БКТП има вътрешно осветление , включващо се от крайни изключватели, монтирани до всяка врата.
 • Степен на защита -осигурена е степен на защита IP43 за СН и НН и степен на защита IP33 за отсека със силовия трансформатор.
 • Изисквания, Наредби
   -
  БКТП отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 62271 – 202:2007 и наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
   - БКТП отговаря на изискванията на Вътрешен стандарт на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - BG 202417ZZ

 

Експлоатацията на БКТП с външно обслужване става от три страни, което позволява монтаж до съществуващи сгради, при осигуряване на необходимите сервитутни зони за обслужване на БКТП от три страни.

 

 • Малки размери и тегло
 • Кратък срок на изработка
 • Компановката позволява размяна на местата на СН и НН, в зависимост от спецификата на обекта.
 • Изпитания, свидетелства, сертификати
 • Съвременен външен вид
 • Вписват се много добре в околното пространство
 • Голямо цветово разнообразие

               

ЕЛЕКТРОГЕЦ притежава Сертификат №12616/ 01.09.2008 за успешно проведен тест за изпитание на БКТП в условията на електрическа дъга, издаден от “ICMET CRAIOVA” /Румъния/, класифициран IAC-AB, съгласно стандарт БДС EN 62271 – 202:2007. Тестът отговаря на критериите за защита на оперативния персонал и на хората, намиращи се в близост до БКТП.

 

    Технически характеристики:

 

 • Номинална мощност до 2 x 800 kVA
 • Номинално напрежение СН  10/20 kV
 • Номинално напрежение НН 0,4 kV
 • Ток на термична устойчивост 20 0,4 kV  16 /20 kA/1s
 • Ток на динамична устойчивост 20/0.4 kV  40-51kAmax
 • Степен на защита на отсек СН и НН  IP 43
 • Степен на защита на отсек трансформат IP 33