Оборудване на подстанции

Оборудване на подстанции

"Електрогец" ООД предлага цялостно оборудване на подстанции, което включва изработване и монтаж на съоръженията.

Споделете:

Оборудване на подстанции

  • Изработка и монтаж на шинни системи.
  • Изработка и монтаж на кабелни скари.
  • Монтаж на контролни съоръжения, включително акумулаторни батерии, трансформатори, дистанционни релейни табла и съединения.
  • Монтаж на силови трансформатори.
  • Монтаж на измервателни       трансформатори,       превключвателни устройства, вентилатори и съединения.
  • Монтаж на първични и вторични       напреженови съединения, включително шинопроводи и подпори, изолатори, кабелни глави, гръмоотводи, кабелопроводи.
  • Изработка и монтаж на превключвателни табла, включително електромерни.
  • Монтаж на превключвателни съоръжения, на закрито и на открито, прекъсвачи и задействащи механизми, разединители.
  • Монтаж на акумулаторни батерии.