Лабораторна установка за изследване на устойчивостта и съвместната работа на микро, мини и нано мрежи с ЕЕС

Лабораторна установка за изследване на устойчивостта и съвместната работа на микро, мини и нано мрежи с ЕЕС

Споделете:
  • Изследователски променливотоков мрежови симулатор преобразувател с управление през SCADA

Номинална мощност: 70 kW ± 3%

Номинално напрежение: 45-440VAC
Честота на изхода: 5-70Hz
Брой на фазите: 3

Време за изпълнение на задание: 350ms
Захранващо напрежение: 375-430VAC
Диапазон на изменение на честотата на входното захранване: 50-60Hz

 

  • Стенд за изследване на хибридни микро и наномрежи, модулен, управляем през SCADA в реално време за t<300ms, с включени оборудвани табла и помощни материали

Номинално напрежение DC: 48V

Номинално напрежение AC: 230V или 400V (според избрана конфигурация)

Максимална мощност на присъединените фотоволтаични генератори: 30kW

Номинална променливотокова мощност: 24kW

 

  • Модулен изследователски стенд на фотоволтаичен генератор

P= 29,1 кWp ±7%, съставен от единични модули с мощност до 5 kW, Uг=50-600V, с включени табла, с възможност за преконфигуриране на различни генераторни напрежения и токове, с включени табла и метална конструкция за монтаж на панелите.

  • Изследователски стенд за вятърен генератор с вертикална ос, P=500W, U= 48V,  оборудван с табло и заряден преобразувател, модул за връзка със SCADA
  • Изследователски стенд за вятърен генератор с хоризонтална ос, P=300W, U= 48V,  оборудван с табло и заряден преобразувател, модул за връзка със SCADA
  • SCADA система за следене и запис на данни на технологичните параметри на съоръженията от изследователската система.
  • Цена: 83300 лв. без ДДС