Ел. монтаж и оборудване на трафопостове

Ел. монтаж и оборудване на трафопостове

Електрогец предлага ел.монтаж и оборудване на трафопостове, което включва:

- проектиране
- доставка на машини и съоръжения за ВН и НН
- осигуряване на предпазни средства
- извършва СМР /строително-монтажни работи/
- пусково - наладъчни работи
- осигурява на инвестирора всички необходими документи за акт 15 и акт 16 за въвеждане в експлоатация на трафопостовете

Споделете:

Оборудване на трафопостове (шахтови и наземни)

  • Монтаж на силови трансформатори.
  • Изработка и монтаж на шинна система – средно напрежение.
  • Монтаж на КРУ или прекъсвачи и мощностни разединители.
  • Изработка и монтаж на табла – ниско напрежение.
  • Монтаж на защитни устройства.
  • Монтаж на системи за заземяване.
  • Изработка и монтаж на кабелни връзки СН и НН.
  • Гръмоотводи.

Всички детайли (ограждeния, кабелни скари, носачи, монтажни рамки, метални врати, вентилационни решетки, капаци за достъп) се произвеждат по индивидуален проект в заводски условия в производствената база на Електрогец ООД. Повърхностите им се обработват чрез студено поцинковане или прахово боядисване, което гарантира дълъг експлоатационен период.