БКТП с вътрешно обслужване

БКТП с вътрешно обслужване

Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове с вътрешна експлоатация. Обслужването на този вид трафопостове става само от една страна, което позволява БКТП да се монтират на границата на имота.

Предназначени са за захранване на административни и жилищни сгради, индустриални предприятия, селскостопански обекти и други, с напрежение 10 или 20/0,4/0,231kV, 50Hz.

Споделете:

БКТП с вътрешно обслужване са съвременни продукти, предвидени за напрежение 20/0,4 кV, 10/0,4 kV и за трансформатори с номинална мощност до 800 kVА. Те са предназначени за инсталиране на открито, при температура на околната среда от -30 градуса до + 40 градуса, надморска височина до 2000 м, относителна влажност 96% при температура 20°C, за взривобезопасна и пожаробезопасна среда.

 

 • Конструкция - изпълнена е като моноблок. Единственият подвижен елемент е покривът, което позволява лесна подмяна на съоръженията при аварийни ситуации. Всички съоръжения са общо заземени.
 • Врати - вратите и решетките са изработени от елоксирани алуминиеви профили с прекъснат термомост и елоксирана алуминиева ламарина или еталбонд.
 • Помещения -помещенията за трансформатора, уредба СН и уредба НН са разделени с преграда от сандвич панел с минерална вата с дебелина 80мм.
 • Пожароустойчивост -БКТП с марка Електрогец притежават Становище от Главна Дирекция "ПБС" за II-ра степен на пожароустойчивост.
 • Експлоатация -за улеснение при обслужването на БКТП, са предвидени устройства за блокиране на вратите в отворено положение.
 • Осветление - в БКТП има вътрешно осветление , включващо се от крайни изключватели, монтирани до всяка врата.
 • Степен на защита -осигурена е степен на защита IP43 за СН и НН и степен на защита IP33 за отсека със силовия трансформатор.
 • Изисквания, Наредби
   -
  БКТП отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 62271 – 202:2007 и наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
   - БКТП отговаря на изискванията на Вътрешен стандарт на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - BG 202417ZZ

 

Експлоатацията на БКТП с вътрешно обслужване става само от една страна, което позволява монтаж на границата на имота, без да се изискват сервитутни зони за обслужване на БКТП от три страни. Предимство при този вид трафопостове е и улесненото им обслужване, което не зависи от климатичните условия.

 

 • Малки размери и тегло
 • Кратък срок на изработка
 • Компановката позволява размяна на местата на СН и НН, в зависимост от спецификата на обекта.
 • Изпитания, свидетелства, сертификати
 • Съвременен външен вид
 • Вписват се много добре в околното пространство
 • Голямо цветово разнообразие

               

ЕЛЕКТРОГЕЦ притежава Сертификат №12616/ 01.09.2008 за успешно проведен тест за изпитание на БКТП в условията на електрическа дъга, издаден от “ICMET CRAIOVA” /Румъния/, класифициран IAC-AB, съгласно стандарт БДС EN 62271 – 202:2007. Тестът отговаря на критериите за защита на оперативния персонал и на хората, намиращи се в близост до БКТП.

 

          Технически характеристики:

 

 • Номинална мощност до 2 x 800 kVA
 • Номинално напрежение СН  10/20 kV
 • Номинално напрежение НН 0,4 kV
 • Ток на термична устойчивост 20 0,4 kV  16 /20 kA/1s
 • Ток на динамична устойчивост 20/0.4 kV  40-51kAmax
 • Степен на защита на отсек СН и НН  IP 43
 • Степен на защита на отсек трансформат IP 33