Абонаментно обслужване

Абонаментно обслужване

Фирмата извършва абонаментно обслужване и сервиз на изделия - произведени и монтирани от екип на Електрогец.

Споделете:

Aбонаментно обслужване

"Електрогец"ООД извършва абонаментна поддръжка и сервиз на произведени и монтирани от фирмата съоръжения, както и на други видове трафопостове. Електрогец сключва тристранно споразумение за съвместна техническа експлоатация и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.