Другите за нас

 

ЛЕКТРОГЕЦ" ООД изпълни своите ангажименти по договора с професионализъм и в срок. "Интегрейтид Микро-Електроникс България" ЕООД препоръчва фирма "Електрогец"ООД като надежден и коректен партньор."

    IMI България

 

 

"Администрацията на Министерския съвет на Република България препоръчва фирма Електрогец ООД като компетентен, надежден и коректен партньор."

    Администрация на Министерски съвет, Република България

 

 

"Договорите, сключени с фирма Електрогец са изпълнени в срок и качество, съгласно изискванията на възложителя и валидното в Република България законодателство."

    EVN България

 

 

"Електрогец ООД изпълнява своите ангажименти с изключителен професионализъм и в срок, което се дължи на високата квалификация и компетентност на нейните служители. Всички доставки се придружават с необходимите документи - изпитвателни протоколи, сертификати, декларации за съотвтствие и други.
Изразяваме задоволство от съвместната ни работа с Електрогец ООД и нямаме забележки! Бихме продължили сътрудничеството си с тази фирма при реализация на предстоящи проекти."

    Електростроймонтаж ЕООД

 

 

"Изборът да се доверим на Електрогец ООД се дължи на факта, че желаем най-доброто за нашите клиенти - отлично качество и надежност при експлоатация.
Строително-монтажните работи се осъществяват по утвърдени технологии, отговарящи на европейските и български стандарти за качество и съгласно действащите нормативни актове.
Изказваме своята удовлетвореност от компетентността на проектантския екип на фирмата, с който работихме, както и високото качество на извършените работи по проекта, което ни дава основание да препоръчаме фирма Електрогец ООД на всички."

    Солар Вижън ООД

Споделете: