Услуги

Отдаване под наем на съоръжения

Отдаване под наем на готови съоръжения с марка Електрогец

Абонаментно обслужване

Абонаментна поддръжка и сервиз на съоръжения с марка Електрогец

 

Електрогец ООД извършва услуги, свързани с: Отдаване под наем на МКТП, МТТ, БКТП, ел.табла, необходими за временно захранване на строителни площадки и др. Фирмата извършва абонаментна поддръжка и сервиз на МКТП, БКТП и МТТ.