Продукти

МКТП с външно обслужване

Метални Комплектни Трансформаторни Постове - метални трафопостове за ел. захранване на жилищни сгради и др.

БКТП с външно обслужване

Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове - бетонови трафопостове за ел. захранване на жилищни сгради и др.

МКТП с вътрешно обслужване

Метални Комплектни Трансформаторни Постове с улеснена експлоатация при обслужването на трафопоста.

БКТП с вътрешно обслужване

Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове с улеснена експлоатация при обслужването на трафопоста.

МТТ /Метални Табла - Трансформатори/

Метални Табла Трансформатори са предназначени за подобряване показателите за качество на доставяната ел. енергия.

Ел. табла

Производство на електромерни, разпределителни и апартаментни табла за жилищни и обществени сгради; ел.табла за автоматизация

ММКРУ

Малогабаритни Модулна Комплектни Разпределителни Уредби, предназначени за временно захранване на обекти.

Електрогец ООД предлага пълна гама от продукти, направени по поръчка: Производство на Метални Комплектни Трансформаторни Постове /МКТП/ по поръчка, Производство на Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове /БКТП/, Производство на Метални табла трансформатори /МТТ/, Производство на Ел. табла,

 Производство на Малогабаритни Модулни Комплектни    Разпределителни Уредби  /ММКРУ/ и др. Всички продукти се  проектират и изработват в нашата производствена база в София  по поръчка, в завизимост от предпочитанията и изискванията на  клиента.