Други

Съоръжения за фотоволтаични централи

Изграждане и производство на елементи за фотоволтаични централи

Електроапаратура

Продажби на ел.апаратура.

За проектанти

Предоставяне на подложки, материали и чертежи при изготвяне на проекти

Изграждане и производство на елементи за фотоволтаични централи, което включва: Производство на бетонови и метални контейнери за разпределителни уредби за присъединяване към електроразпределителната мрежа 20 кV, 

 

 Бетонова Комплектна Закрита Разпределителна Уредба, Метална Комплектна  Закрита Разпределителна Уредба, Модули БКТП и МКТП до 3 МW, Контейнери за  инверторни станции до 1 МW.