Продукти и услуги

 

ЕЛЕКТРОГЕЦ е фирма, специализирана в производството на Метални Комплектни Трансформаторни Постове / МКТП/ с вътрешно и външно обслужване, Бетонови Комплектни Трансформаторни Постове /БКТП/ с вътрешно и външно обслужване, Метални Табла – Трансформатори /МТТ/, електрически табла и Малогабаритни Модулни Разпределителни Уредби за временно захранване на обекти. Фирмата се занимава и с Инженеринг, който включва Проектиране и конструиране, Кабелни захранвания, Ел. монтаж

и оборудване на трафопостове, Оборудване на трафопостове, Монтаж на съоръженията и Въвеждане в екплоатация на енергийни обекти. ЕЛЕКТРОГЕЦ извършва и абонаментно обслужване и сервиз, както и отдаване под наем на МКТП, МТТ и ел.табла. Фирмата предлага и изграждане на елементи за фотоволтаични централи и соларни паркове.